Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

"BẠN KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ HAY MỤC TIÊU MÀ KHÔNG CÓ TÍNH KỶ LUẬT"

Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nói
"BẠN KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC ƯỚC MƠ HAY MỤC TIÊU MÀ KHÔNG CÓ TÍNH KỶ LUẬT"
Hãy khắc ghi câu nói này khi bạn đang cảm thấy do dự hay làm điều gì đó chưa đúng.
Bạn có thể mất một vài năm của hiện tại để đổi lấy cuộc sống 20, 30 năm sau của cuộc đời mỉm cười mãn nguyện.


CHÚC GIA ĐÌNH BUỔI CHIỀU AN LÀNH ❤️
------------------
Câu chuyện doanh nhân: ĐÂY

0 nhận xét:

Đăng nhận xét